2010-08-16 13:47 #0 av: johan-ahlback

Det här är tredje delen i min snabbkurs i javascript. Här blir det mer om objekt och lite mer avancerade saker. Först blir det lite om inbyggda javascript objekt och arrays

Den här delen kommer inte vara så djup på grund av att det kan bli ganska avancerat. om du vill lära dig mer om det som den här delen handlar om rekomenderar jag att du läser vidare på http://www.w3schools.com/js/default.asp eller i en bok om javascript.

Objekt.
Till skillnad från vad många tror och vad många säger så är javascript ett objekt orienterat språk. det betyder att man kan skapa sina egna variabeltyper. Ett objekt har metoder som kan användas lite som en funktion. Men hur man skapar ett objekt återkommer jag till senare. nu ska vi kolla på färdiga objekt som finns i javascript.

Strängar
Det är nog det vanligaste objektet även fats man inte använder det som ett objekt. Det finns ett par funktioner och metoder som är bra att använda när man jobbar med strängar. Om du till exempel vill ta reda på hur lång en sträng är kan man använda length. till exempel:

var myString = "jag är en sträng";
alert(myString.length);

Nu kommer den att visa hur många tecken som finns i strängen.

två metoder som är bra att veta om är: toLowerCase() och toUpperCase(). De gör så att alla tecken i en sträng blir antingen versaler eller gemener. till exempel:

var myString = "STORA BOKSTÄVER";
var newString = toLowerCase(myString);

då blir newString = "stora bokstäver";

Datum
Javascript kan hantera datum utan att du behöver anstränga dig så mycket. För att skapa ett datum objekt skriver man:

var datum = new Date();

I skrivande stund blir datum = Fri Aug 13 2010 17:24:28 GMT+0200. +0200 är tidszonen.

Men om man bara vill ha datumet, veckodagen eller tiden då? Jo då använder man objektets metoder. getDay() ger veckodagens siffra. observera att de räknas från 0 till 6 kolla här för fler metoder: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp.

man kan också ändra objektet gonom att använda set metoderna som finns där.

Arrayer
det här är nyttigt att kunna, ett måste om jag ska vara ärlig. Det kan verka ganska komplicerat men jag ska ge en någorlunda bra förklaring.

Om du till exempel har fyra påsar med matvaror och ska skriva ut allt som finns i dem kan det vara svårt att hålla reda på en massa olika variabler. Med en array kan man göra det mycket enklare. En array innehåller ett eller flera värden som lätt kan kommas åt. Det görs genom att använda indexering, och som inom de flesta språk börjar indexeringen på 0 och inte 1. om vi skapar en array för kasse nummer ett så skulle den kunna se ut så här:

var kasseEtt = new Array("vara1", "vara2");
alert (kasseEtt[0]);

då kommer alertrutans innehåll vara "vara1". Så om vi använder en array så kan vi alltså ha bättre koll på innehållet. Man kan även skriva:

var kasseEtt = ["vara1", "vara2"]

det skapar också en array.

Math
Det här objektet låter dig utföra matematiska uppgifter. Du kanske vill avrunda till närma heltal eller kanske ta roten ur 8? då ska du använda dig av math. tyvär kommer jag inte att gå igenom några metoder för math men du kan läsa om dem här: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp

Nästa avsnitt:
Nästa del är ett ganska viktigt avsnitt då det handlar om DOM (document object model). DOM ska användas med javascript för att inte blanda javascript och html. och efter det är det dags för en snabbkurs i jquery.

Läs också:
Javascript crash course Del 1
Javascript crash course Del 2