2011-02-19 11:43 #0 av: johan-ahlback

Git är ett versionshanterings system som skapades för linux. Sedan dess har git tagit fart och blivit ganska stort som versionshanterings system.

Fördelen med git är att den är lätt att använda och är opensource. Men vill man ha ett grafiskt system får man fixa det själv. Eller så kan man använda vissa tjänster och jag visar hur man använder git med hjälp av github.

kolla här